Погребения

Погребение може да се извърши, както в гр. София, така и на територията на цялата страна при наличие на старо гробно място или отпуснато ново такова.
Право на ново гробно място в гр. София имат лица, с повече от шест месеца постоянна адресна регистрация.
Новите гробни места, от 19.10.2020 г., за гр. София са единствено в Централни софийски гробища.

/Западната част на гробището, посока ТЕЦ-София/
Старо, наследствено гробно място може да се ползва след представяне на необходимите документи и минал, поне 8 годишен срок.

Траурна агенция „Сибела”, съдейства за необходимите справки в гробищните паркове.

Цена на стандартен пакет с всичко необходимо за погребение извън гр.София: 650.00 лв. /плюс цената за км./

Цена на стандартен пакет с всичко необходимо за погребение в гр.София:

860.00 лв./стар гроб/,

900.00 лв. / нов гроб /- разликата идва от задължителната рамка, която се таксува от гробищните власти.

 • Извозване на покойникът от дома или болничното заведение, на територията на гр.София.
 • Констатация на смъртта и издаване на необходимите документи, от лекари, работещи с Траурна агенция „Сибела”.
 • Изваждане на смъртен акт и придвижване служебно на документите в Общината и НОИ.
 • Пълен тоалет на покойника, в т.ч – къпане, обличане, макиаж и др.
 • Съхранение в хладилна камера за 48 часа.
 • Ковчег /стандартен обикновен/
 • Комплект украса за ковчега: драперия, покров и калъфка за възглавницата
 • Цветна аранжировка от естествени цветя – /Пиафлора/
 • Некролози – 5 бр.
 • Траурни ленти – 10 бр.
 • Изкопаване и зариване на гроб /нов или стар/.
 • Салон за раздаване в гробищния парк.
 • Катафалка в гробищния парк.
 • Транспорт до гробищния парк
 • Ритуален комплект за църквата ,ако е предвиден църковен ритуал : жито 0.5 кг., погача 10 топчета, 1 бут. вино, преливка.
 • Подреждане на салон за раздаване.
 • Запазване на ден и час за ритуала.
 • Товаро-разтоварна работа.
 • Присъствие на служител по време на целият ритуал.
 • Комплексно обслужване от Траурна агенция „Сибела”.
 • Църковните такси и свещи, както и таксата на свещеника се заплащат отделно при църковен ритуал!
 • Кетеринга е по желание и се заплаща отделно!