Погребения

Погребение може да се извърши, както в гр. София, така и на територията на цялата страна при наличие на старо гробно място или отпуснато ново такова.
Право на ново гробно място в гр. София имат лица, с повече от шест месеца постоянна адресна регистрация.
Новите безплатни гробни места, от 19.10.2020 г., за гр. София са единствено в Централни софийски гробища. /Западната част на гробището, посока ТЕЦ-София/. Гробното място е безплатно за първите 8 /осем / години. След поставянето на рамка и паметик, може да бъде платено за срочно или безсрочно ползване.
Старо, наследствено гробно място може да се ползва след представяне на необходимите документи и минал, поне 8 годишен срок.

Необходими документи: В ОРИГИНАЛ!

 1. Квитанция за платено гробно място.
 2. Удостоверение за наследници на ИМЕТО ОТ КВИТАНЦИЯТА!  /Обикновено, това е първият положен в гроба./
 3. Други – при необходимост.

Траурна агенция „Сибела”, съдейства за необходимите справки в гробищните паркове.

Цена на стандартен пакет с всичко необходимо за погребение извън гр.София: 800.00 лв. /плюс цената за км./

Цена на стандартен пакет с всичко необходимо за погребение в гр.София:

960.00 лв./стар гроб/ нов гроб/

Цена на стандартен пакет с всичко необходимо за погребение в:

с.Бусманци, с.Кривина, с.Казичене, с Горни Лозен, с.Долни Лозен, с.Панчарево, кв.Горубляне, с.Герман и тн. – 860.00 лв.

 • Извозване на покойникът от дома или болничното заведение, на територията на гр.София.
 • Констатация на смъртта и издаване на необходимите документи, от лекари, работещи с Траурна агенция „Сибела”.
 • Изваждане на смъртен акт и придвижване служебно на документите в Общината и НОИ.
 • Пълен тоалет на покойника, в т.ч – къпане, обличане, макиаж и др.
 • Съхранение в хладилна камера до 72 часа.
 • Ковчег /стандартен обикновен/
 • Комплект украса за ковчега: драперия, покров и калъфка за възглавницата.
 • Цветна аранжировка от естествени цветя – /Пиафлора/.
 • Некролози – 5 бр.
 • Траурни ленти – 10 бр.
 • Изкопаване и зариване на гроб.
 • Салон за раздаване в гробищния парк.
 • Катафалка в гробищния парк.
 • Ритуален комплект за църквата : жито 0.5 кг., погача 10 топчета, 1 бут. вино, преливка.
 • Подреждане на салон за раздаване.
 • Запазване на ден и час за ритуала.
 • Товаро-разтоварна работа.
 • Присъствие на служител по време на целият ритуал.
 • Комплексно обслужване от Траурна агенция „Сибела”.
 • Църковните такси и свещи, както и таксата на свещеника се заплащат отделно при църковен ритуал!
 • Кетеринга е по желание и се заплаща отделно!