Кремация

Кремирането на телата на покойниците е процес, който се извършва в нови съвременни кремационни пещи в единственият за страната крематориум в гр. София. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, прахът се запечатва в урна.

Кремацията се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума и при условие, че са приети и обработени необходимите документи за извършването й. Църквата не поощрява, но и не отрича кремацията.

Урната с праха на покойника, съгласно действащата Наредба №2 на Столична община, може да бъде положена в гроб или в урнова стена във всяко едно гробище на територията на страната.

За гр. София, от Общинско предприятие „Гробищни паркове” се предлагат, само луксозни урнови стени на територията на гробищен парк „Централни софийски гробища”, „Малашевци”, „Бакърена фабрика” и гробищен парк „Горна баня”.

 

Траурна агенция „Сибела”, съдейства за оформянето на цялата налична и специфична документация, свързана с цялата организация на кремацията и последващо урнополагане.

 Стандартен с всичко необходимо пакет при кремация :

 • Извозване на покойникът от дома или болничното заведение, от територията на гр.София.
 • Констатация на смъртта и издаване на необходимите документи, от лекари, работещи с Траурна агенция „Сибела”.
 • Изваждане на смъртен акт и придвижване служебно на документите в Общината и НОИ.
 • Пълен тоалет на покойника, в т.ч.

– Измиване

– Обличане

– Макиаж (бръснене, грим, оформяне на брада/мустаци, слагане на зъбни протези и тн.)

 • Съхранение в хладилна камера до деня на ритуала.
 • Ковчег /стандартен обикновен/
 • Комплект украса за ковчега: драперия, покров и калъфка за възглавницата
 • Цветна аранжировка от естествени цветя, тип: Пиафлора /секция: „Траурни букети”/
 • Некролози – 5 бр.
 • Траурни ленти – 10 бр.
 • Заплащане на таксата за кремацията в „София Крематориум“.
 • Урна метална  /или избиране от каталог на керамични, мраморни и тн./
 • Табелка за урната с номера на извършената кремация
 • Урнополагане в гроб, урнова ниша или взимане на урната за лично предаване.
 • Салон за раздаване в гробищния парк.
 • Катафалка в гробищния парк.
 • Транспорт до гробищния парк
 • Ритуален комплект за църквата /ако е предвиден църковен ритуал/ : Жито 0.5 кг., Погача 10 топчета, 1 бут. Вино, преливка.
 • Подреждане на салон за раздаване.
 • Запазване на ден и час за ритуала.
 • Товаро – разтоварна работа.
 • Присъствие на служител по време на целият ритуал.
 • Комплексно обслужване от Траурна агенция „Сибела”.